Pommerse Gans

De Pommerse gans is een opvallende verschijning. Een weidegans bij uitstek. Goede broeders en moederdieren bovendien. Ooit zeer geliefd vanwege de smakelijke, gerookte ganzenborst. Nu vooral in trek bij fokkers die met hun dieren naar de show willen.

Voor de oorsprong van de Pommerse gans moeten we naar het noorden van Duitsland, richting Poolse grens. Naar het eiland Rügen om precies te zijn. Daar werden rond 1550 voorlopers van dit ras aangetroffen. In die tijd heetten ze nog Rügense ganzen. Eeuwen later, omstreeks 1900, was de ganzenhouderij over geheel Pommeren verspreid, waarbij het kerngebied zich in Nieuw Voorpommeren bevond, met name in het district Stralsund waartoe ook het eiland Rügen behoort.

Meer info: www.levendehave.nl/pommerse-gans