Ronquires Kalkoen Patrijs

De Ronquières is een kalkoenenras dat lange tijd typisch was voor onze streken. Het waren directe afstammelingen van de kalkoenen die Cortez in 1520 uit Mexico meebracht.
Het ras kwam hier dus al voor in de 16de eeuw, maar bereikte zijn hoogtepunt in de Nederlanden in de 17de tot 19de eeuw.
Het zwaartepunt heeft wel steeds in de zuidelijke Nederlanden gelegen. Dus in zekere zin kan je wel van een Belgisch ras spreken.
Het ras kreeg zijn naam pas aan het eind van de 19de eeuw gewoon omdat Ronquières een van de laatste streken was waar deze dieren nog ambachtelijk gehouden werden.
In Ronquières bestond er een lange kalkoentraditie. Er bestaan documenten uit de 18de eeuw waarin we kunnen lezen dat de boeren van Ronquières kalkoenen aan de hertog van Arenberg moesten afstaan als betaling van hun pacht.
In de loop van deze eeuw leek het alsof het ras volledig verdwenen was. Men ging er vanuit dat de kalkoenen de twee wereldoorlogen niet overleefd hadden. Iedereen dacht dat alle dieren opgegeten waren of meegenomen door de Duitsers.

De Vlaams-Brabantse broers Boudewijn en Bruno Goddeeris zijn erin geslaagd de toekomst van het uitgestorven gewaande Ronquières-kalkoenenras veilig te stellen. Zij vonden bij toeval op de markten in Mol en Retie nog enkele exemplaren waarmee zij het terug fokken van het ras zijn gestart. Drie kleurslag-varianten van de Ronquières waren erkend: Hermelijn, Vale en Patrijs. De Ronquières is de énige kalkoen met meerdere kleurslagen.

Ik heb de kleur Patrijs

Meer info: users.telenet.be/ronquierskalkoen ,
www.sle.be/ronquierskalkoen